“ไม้จามจุรี” ไม้เศรษฐกิจ ปลูกง่าย โตไว - Blue Sea Wood

“ไม้จามจุรี” ไม้เศรษฐกิจ ปลูกง่าย โตไว

โต๊ะไม้ฉำฉา
ข้อดี-ข้อเสีย ของไม้จามจุรี
ชุดโต๊ะไม้จามจุรี
7 เคล็ดลับง่ายๆ กับการดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้จามจุรี

“ไม้จามจุรี” ไม้เศรษฐกิจ ปลูกง่าย โตไว

ไม้จามจุรี หรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า ไม้ฉำฉา หรือต้นก้ามปู ไม้ชนิดนี้เป็นไม้เศรษฐกิจที่น่าสนใจ เพราะเป็นไม้โตเร็ว ที่นอกจากจะสามารถนำมาแปรรูปเป็นไม้สำหรับก่อสร้างบ้านได้แล้ว ยังได้รับความนิยมในการนำมาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ฉำฉา หรือ เฟอร์นิเจอร์ไม้จามจุรี รวมไปถึงงานไม้แกะสลักต่างๆ และยังถูกใช้ในการเลี้ยงครั่งที่เป็นที่ต้องการของต่างประเทศ เรียกได้ว่าเป็นไม้เอนกประสงค์

ซึ่งครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่า ครั่งดิบ มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เรซิ่น ขี้ผึ้ง สี ซาก ตัวครั่ง และสารอื่น ๆ ส่วนที่ใช้เป็นประ โยชน์ในทางอุตสาหกรรมคือ สีครั่งและเนื้อครั่ง ที่สามารถนำมาใช้ในการย้อมสีผ้า, ย้อมหนังสัตว์, ทำเชลแล็ก (Shellac) ฯลฯ

ปัจจุบันการซื้อขายครั่งเป็นไปอย่างแพร่หลาย ซึ่งในประเทศไทยมีโรงงานผลิตและแปรรูปครั่ง ซึ่งส่วนมากจะเป็นการผลิตครั่งเม็ดเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ส่วนในประเทศจะเป็นตลาดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจะรับซื้อครั่งจากเกษตรกรโดยตรง หรือผ่านคนกลาง แต่สำหรับผู้ที่ต้องการในปริมาณที่ไม่มากนัก จะสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าของป่า ซึ่งร้านค้าเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่เป็นคนกลางรวบรวมครั่งเพื่อส่งให้แก่โรงงานเช่นกัน โดยในประเทศไทยมีการเลี้ยงครั่งกันมากในบางจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในด้านการใช้งานเพื่อทำเฟอร์นิเจอร์ ทุกวันนี้ความต้องการใช้เนื้อไม้จามจุรีในประเทศไทยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหนึ่งเนื่องจากการขาดแคลนไม้สักและไม้สักมีราคาแพง ผู้ผลิตจึงหันมาใช้ไม้อื่นๆ ทดแทน ทำให้ไม้จามจุรี หรือไม้ฉำฉาที่สมัยก่อนไม่ค่อยได้รับความสนใจเพราะมีภาพจดจำว่า ไม้ฉำฉาหรือไม้จามจุรีเป็นไม้ที่ด้อยคุณภาพ เพราะถูกใช้ในการก่อสร้างและทำพาเลทสำหรับวางสินค้า กลายเป็นไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่กำลังมาแรง ทำให้ไม้จามจุรีเริ่มเป็นที่สนใจ เนื่องจากมีลวดลายสวยงามโดดเด่น ทั้งยังมีราคาถูกและหาง่ายกว่าไม้สักโดยคนส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้จามจุรีแผ่นใหญ่มาทำเป็นโต๊ะกินข้าวไม้จามจุรี ซึ่งทำให้เห็นลายไม้เด่นชัดเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งแผ่น แต่ราคาไม่สูงเท่าไม้สักหรือไม่ชนิดอื่น แม้ว่า ไม้จามจุรีจะได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่กลับพบว่าการปลูกไม้จามจุรีในลักษณะที่เป็นสวนป่าไม้จามจุรีเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้โดยตรงยังไม่มีใครปลูก มีเพียงการปลูกต้นจามจุรีเพื่อการเลี้ยงครั่งเท่านั้น ซึ่งจำนวนนี้เป็นเพียงส่วนน้อยนิดเมื่อเทียบกับสวนป่าไม้อื่นๆ ดังนั้นกรมป่าไม้จึงได้มีนโยบาย ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้จามจุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากไม้อเนกประสงค์ชนิดนี้ แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมปลูกเป็นสวนป่าเชิงพาณิชย์มากนัก ทำให้ในอนาคตหลายฝ่ายคาดเดาว่า ไม้จามจุรี หรือ ไม้ฉำฉา อาจกลายเป็นไม้หายากที่มีราคาถีบตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอน